عزیزی بانک

0 بار توصیه شده

عزیزی‌بانک، یک بانک خصوصی و تجارتی‌است که با صدور جواز بانک مرکزی کشور در افغانستان ایجاد شد. محترم میرویس عزیزی جواز فعالیت این بانک را در ۱۳ جون ۲۰۰۶ به‌دست آورد و به فعالیت آغاز

36 دیده شده
پسندیده شده
عزیزی بانک
عزیزی بانک
عزیزی بانک
عزیزی بانک